Tips Sufi

Kedudukan Spiritual Tertinggi

Kedudukan spiritual setiap manusia berbeda-beda dan ber-tingkat-tingkat. Setinggi-tinggi kedudukan di hadapan-Nya ialah mereka yang telah disampaikan-Nya ke maqom istiqomah [al-mustaqim] dalam ibadah dan semulia-mulia akhlaq-nya kepada sesama makhluq. Di setiap masa, pasti ALLOH pilih sebagai kekasih-Nya untuk jadi teladan manusia di masa-nya. Cari dan teladani ia.

#TipsSufiUntukMenggapainya

Salam Sufi 21, Abah Jagat

Comment here