Tips Sufi

Kunci Meraih Karomah Wali

Meraih karomah (limpahan kemulian) dari para Wali Alloh ada kuncinya. Bagi seorang salik, kunci tercurah limpah Karomah tersebut melalui jalan khidmah kepada Wali Mursyidnya.

Ada adigium masyhur berbunyi, man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu. Yakni, barang siapa (murid) baik dalam khidmahnya maka wajib atas ia mendapat karomah (Gurunya).

Ada beberapa macam khidmah murid kepada Mursyidnya. Antara lain, khidmah amaliyah –berkhidmat dengan istiqamah menjalankan amaliyah Gurunya; khidmah ilmiyah –khidmah dengan berbagi ilmu dan pengalaman suluk bersama Gurunya; dan khidmah maaliyah –khidmah dengan cara menderma harta atau apapun yang ia punya untuk perjuangan Syeikh dan Ajarannya.

Karena hadiah mahal-nya Karomah, Tuan Syeikh pun tak membuat mudah jalan ber-Khidmah itu. Slalu saja dibuat berliku, ada Syetan yang memohon izin kepada Tuan untuk menjadi penghalang, perintang bagi murid yang berniat dan di jalan Khidmah.

Tuan amat senang bila ada murid yang tidak mudah, bahkan tak tergoyah dengan gangguan Syetan ‘ciptaan’ yang sering di sekeliling-nya sekalipun.

Mereka-lah murid ikhlas, yang hanya fokus, maju terus, dan berkacamata-kuda hanya kepada Tuan Syeikh saja.

Salam Sufi 21,
Abah Jagat

Comment here