Tips Sufi

Meraih Maqom Sirnarasa [Fana Fillah]

Kesempitan-keluasaan, kesedihan-kebahagiaan, kerugian-keuntungan itu sesungguhnya kenyataan hidup yang ALLOH ciptakan untuk kita, yang harus disikapi sesuai kehendak sang Pencipta-Nya. Oleh karena itu, ini adalah soal perasaan kita menghadapi kenyataan, soal cara kita menyikapi kenyataan menghadapi makluq-Nya yang mewujud dalam rupa-rupa kenyataan hidup. Sebaik-baik kita ialah menyikapi ragam kenyataan yang slalu dipergilirkan setiap hari menemani kehidupan kita itu dengan perasaan yang sama. Yaitu, dengan perasaan positif dan prasangka baik: bahwa semua kenyataan itu dari ALLOH Yang Maha Baik, yang ingin hamba-hambanya hidup lebih baik, bahkan jadi hamba yang terbaik. Hamba terbaik ialah yang slalu merasakan kebaikan-kebaikan meski dihadapkan dengan kenyataan yang nyata dirasakan pahit, sempit, dan merugi.

Salam Sufi 21, Abah Jagat

#YukMengusirMakhluqDariHati
#tipssufibagiansatu

Comment here