Sufism

Selamat Maulid Guru Sufi Agung yang ke-77…

Semoga keselamatan & kesejahteraan, serta rahmat Alloh tercurah kepada: Hadirat Syeikh Muhammad Abdul Ghaos Saefulloh Al Maslul ra (Abah Aos), beserta keluarga, para wakil talqin, dan juga murid-muridnya, Semoga silsilahnya bersambung sampai akhir zaman.

Beliau ahli keruhanian yang terkemuka dan sebagai ayat-ayat Tuhan di zaman ini.

Bunga Mawar terindah di antara rangkaian ahli silsilah, “al-ulamaa-u warotsaatul anbiyaa” dan sebagai penerus Abah Anom ra serta pewaris Nabi Muhammad SAW, benarnya (shidiq) dalam segala hal seperti Sayidina Abu Bakar ra. Sifat adilnya, keadilan Sayidina Umar bin Khatab ra, beliau mewarisi kesabaran Sayidina Usman bin Affan ra, kegagahan dan keberaniannya, berwatak kegagahan Sayidina Ali bin Abi Tholib karomahhu wajhah.

Olehnya doa-doa akan terijabah, tirai-tirai duka nestapa akan sirna, rizqi yang tertutup akan terbuka, yang tiada menjadi ada, yang jauh menjadi dekat. Beliau mengetahui gerak-gerik badaniah maupun lintasan-lintasan qalbu yang paling dalam sekalipun.

Beliaulah pemilik cahaya di atas cahaya, kunci-kunci rahasia ada pada jari telunjuknya, hikmah dan ilmu langit berada dalam dadanya, tongkat Nabi Musa as berada di tangannya. Wajahnya bermandikan cahaya nabi Yusuf as, siapapun yang berdekatan dengan dirinya akan merasa aman, tentram dan melemah ikatan duniawinya, beliau selalu bersama murid-murid terkasihnya dan sekaligus tidak bersama dirinya.

Dengannya manusia mendapat kesadaran untuk kembali kepada Tuhannya, supaya malam tidaklah sepi dari setiap insan yang bermunajat kepadaNya, agar jiwa-jiwa yang diperbudak oleh nafsunya memperoleh kesadaran, agar manusia yang berlumuran dosa dan noda segera bertaubat menyesali perbuatannya. Beliaulah pemegang kunci pembuka dada “miftahus shudur”, dengannya manusia bisa mendekat, berlari, dan terbang menuju Alloh SWT.

Majalengka, 17 Mei 2019
al Faqir ?

*KH Syahid Arifin Faqih*

Comment here