Tradisi Sufi

Waspada Sikap Tamak bagi Pesuluk

Tamak bin rakus adalah jenis penyakit hati yang berbahaya. Salah satu noda terkotor kesucian jiwa. Waspada dan hindari. Siapakah orang yang mengidap penyakit jiwa ini?

Yaitu, siapa saja yang setiap hari kehidupannya slalu menginginkan kepunyaan/milik orang lain. Ini berlaku dalam urusan jasmaniyah/dhohiriyah maupun ruhaniyah/bathiniyyah.

Sungguh, semua sudah diatur dan ditetapkan semuanya oleh-Nya. Bagi para pesuluk dalam thoriqoh, semua yang terjadi, dan menimpa kehidupan murid, semua sudah dalam pengaturan Syeikh Mursyid-nya.

Belajar bersabarlah menerima, menjalani semua. Itu semua untuk kelulusan dan kenaikan pangkat keruhanian seorang salik menuju sang Khooliq.

–Demikian butir taujihat Guru Sufi Agung Hadrotu Syeikh Muhammad Abdul Gaos SM Ra Qs kepada salah seorang muridnya, al-Khoodim Abdul Rahman Hakim Al-Khoolish

Comment here